OMAL insert 2200
År: 2008
Borr och centrumtappmonteringsmaskin.
CNC styrd borr och tappenhet.
Limmar centrumtappen vid montering.
även utrustad med 3st borr aggregat
ovanifrån för tillexempel snäckborning
till kopplingsbeskag.
Arbetsområde: (x y z) 2200x40x40 mm.
Arbetsområdet kan delas in i max
4st zoner.